Sabtu, 24 Desember 2011

Geguritan Kanggo Mengeti Rinaning Biyung / Puisi untuk Memperingati Hari Ibu

 (Painting: Courtesy of Painting Expo in Sultan Hotel, Jakarta anno October 2011)

Biyung,
Ing garbamu aku nate ngrasakake angeting katresnanmu
Uga ademing panggulawentahmu
Kang tanpa upama nglejarake langkahku tumuju ing karaharjan tanpa ninggalake paugeran lan kasusilan
Ing waspamu kang nyimpen luhuring bebana aku kaajap bisa dadi jalma kang utama

Aku kapang, Biyung
Marang pangajapmu kang ora nate kendat paring pandonga kanggo jembar lan lancare langkah-langkahku


Sidoarjo, 22 Desember 2011

¤¤¤¤¤¤¤¤


Ibu,
Di rahimmu aku pernah menikmati hangatnya kasihmu
Juga didikan dan ajaranmu
Yang tanpa kecuali selalu meringankan langkahku menuju kebahagiaan tanpa meninggalkan norma  dan pekerti
Dalam air matamu yang menyimpan luhurnya cita, aku diharap dapat menjadi manusia yg sempurna

Aku rindu, Ibu
Rindu pada harapmu yang tidak pernah berhenti berdoa bagi lancar dan luasnya langkah-langkahku
--------- ------------------
Sidoarjo, 22 Des 2011
Ratmaya Urip

Tidak ada komentar:

Posting Komentar